Nasza spółka brała udział w targach HKTDC Hong Kong International Medical Devices and Supplies Fair, Hong Kong (Chiny), w dniach 16-18 maja 2017 r. organizowanych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

link: http://iw.org.pl/rozstrzygniecie-naboru-przedsiebiorstw-do-udzialu-w-targach-hktdc-hong-kong-international-medical-devices-and-supplies-fair-hong-kong-chiny-16-18-maja-2017-r/

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

EFRR_Samorzad_kolor1-1-300x42