Zapraszamy do współpracy

============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 2024-04-17     
Zamieszczamy informację w sprawie Rozstrzygnięcie ogłoszenia   ( 5-2024  prawo )
Dokumenty wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Baza_Konkurencyjnosci rozstrzygniecie_ogloszenia_187801__5-2024 prawo
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 2024-04-10   ( 5-2024  prawo )
Ogłoszenia wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187801
============================================================================
Zamieszczamy informację w sprawie Rozstrzygnięcie ogłoszenia
Dokumenty wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

1) Baza_Konkurencyjnosci_rozstrzygniecie_ogloszenia_186454 PRAWO 1-2024
2) Baza_Konkurencyjnosci_rozstrzygniecie_ogloszenia_186497 CYBER 2-2024
3) Baza_Konkurencyjnosci_rozstrzygniecie_ogloszenia_187127 ANALIZA 3-2024
4) Baza_Konkurencyjnosci_rozstrzygniecie_ogloszenia_187346 MARKETING 4-2024

============================================================================
Ogłoszenia wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Ogłoszenia  LINK:
1)  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/186454
2)  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/186497
3)  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187127
4)  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187346

============================================================================
Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 12-02-2024:
2024-02-12_Zapytanie_o_wycenę_prom_01_forularz_cenowy.pdf
2024-02-12_Zapytanie_o_wycenę_prom_01_opis.pdf
2024-02-12_Zapytanie_o_wycenę_prom_01_zapytanie.pdf

===========================================================================
Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 23-01-2024:
2024-01-23_Zapytanie_o_wycenę_strategia_cyber_01_zapytanie.pdf
2024-01-23_Zapytanie_o_wycenę_strategia_cyber_01_opis.pdf
2024-01-23_Zapytanie_o_wycenę_strategia_cyber_01_formularz_cenowy.pdf

============================================================================

Zamieszczamy informację z dnia 2023-07-14 ramach programu ReOpen UK
2023-07-14 Zapytanie ofertowe w ramach programu ReOpen UK DOKUMENTY  – ZIP

============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 20-06-2023 r.  w wersji PL i ENG
01_PL_2023-06-20 Quantum_Zapytanie-o-wycene_System_B2B_aktualizacja
02_PL_2023-06-20 Quantum_Zapytanie-o-wycene_System_B2B formularz opis_aktualizacja
03_PL_2023-06-20 Quantum_Zapytanie-o-wycene_System_B2B formularz cena_aktualizacja
04_ENG_2023-06-20 Quantum_Query_System_B2B FormDescription
05_ENG_2023-06-20 Quantum_Request-for-Quote_System_B2BPriceForm
06_ENG_2023-06-20 Quantum_Request-for-Quote_System_B2BPriceForm-aktualizacja
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 03-01-2023 r. 
2023-01-03 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania 19.12.2022
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 02-01-2023 r. 
2023-01-02 Quanrum_Norweskie_Informacja z otwarcia ofert_12-12-2022
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 12-12-2022 r. 
2022-12-12 QUANTUM Norweskie Informacja o kwocie
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 21-11-2022 r. 
Odpowiedź na pytania do treści SWZ
QUANTUM Odpowiedź_pytanie do treści SWZ_21.11.2022
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 04-11-2022 r. 
Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia: 04-11-2022 r. 

2022-11-04_QUANTUM Sp zoo odloszenie publikacja 2022-11-04 caly pakiet ZIP
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 26-09-2022 r. 
2022-09-26_Quantum_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 26-09-2022 r. 
2022-09-26 QUANTUM Informacja o kwocie projektu
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 15-09-2022 r. 
Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia w wersji WORD do edycji 
Załącznik nr 1A_Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia_15.8.2022 (WORD )
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 23-08-2022 r. 
Odpowiedź na pytania do treści SWZ
2022-08-23 QUANTUM_Odpowiedź na pytania do treści SWZ
============================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 19-08-2022 r. 
Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia: 19-08-2022 r. 

QUANTUM Sp zoo odloszenie publikacja 2022-09-19 caly pakiet ZIP
==========================================================================
Zamieszczamy informację z dnia 15-08-2022 r. 
2022-08-15 QUANTUM Sp. z o.o.  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dokument:
2022-08-15_Quantum_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania

==========================================================================
Zamieszczamy informację o kwocie przetargu ( data informacji: 27-06-2022 r. ) 

QUANTUM_inforamcja z otwarcia ofert_27-06-2022

QUANTUM_KWOTA_27-06-2022

==========================================================================
Zamieszczamy odpowiedź na pytanie do treści SWZ z dnia 23-06-2022 r. 

2022-06-23_QUATUM _Odpowiedź na pytania do treści SWZ_23.6.2022

==============================================================================
Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 15/05/2022 SWZ

01_Quantum_Aplikacja_SWZ_Aplikacja 15-05-2022 SWZ

02_Quantum_Załącznik nr 2 do SWZ_Projektowane postanowienia umowne 15-05-2022

03_Quantum_Załącznik nr 3 do umowy_Harmonogram ramowy 15-05-2022

04_Quantum_Załącznik nr 4 do umowy_Harmonogram szczegółowy 15-05-2022

05_Quantum_Załącznik nr 1A do SWZ_Wniosek o udostępnienie opisu przedmiotu zamówienia_15-05-2022

11_Quantum_Załącznik nr 3 do SWZ_Formularz ofertowy_15-05-2022

12_Quantum_Załącznik nr 4 do SWZ – Formularz JEDZ_15-05-2022

13_Quantum_Załącznik nr 4a do SWZ_Instrukcja wypełnienia JEDZ_15-05-2022

14_Quantum_Załącznik nr 4A do SWZ_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu art 5k Rozporządzenia_15-05-2022

15_Quantum_Załącznik nr 5 do SWZ_Zobowiązanie do udostępnienia zasobów_15-05-2022

16_Quantum_Załącznik nr 6 do SWZ_Wykaz dostaw_15-05-2022

17_Quantum_Załącznik nr 7 do SWZ_Wykaz członków Zespołu Interdycyplinarnego_15-05-2022

18_Quantum_Załącznik nr 8 do SWZ_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej_15-05-2022

19_Quantum_Załącznik nr 9 do SWZ_Oświadczenie o aktualności informacji_15-05-2022

============================================================================

Informacji o unieważnieniu postępowania oraz ogłoszenia o unieważnieniu postępowania:
2022-03-15 Quantum_zawiadomienie o unieważnieniu postępowania NR1
2022-03-18 Quantum_unieważnienie postępowania_ogłoszenie NR2

===================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 07/03/2022:
01_Quantum_Aplikacja_SWZ_Aplikacja
02_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 1A do SWZ_Wniosek o udostepnienie opisu przedmiotu zamowienia
03_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 3 do SWZ_Formularz ofertowy
04_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 4 do SWZ_Formularz JEDZ
05_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 4a do SWZ_Instrukcja wypełnienia JEDZ
06_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 5 do SWZ_Oswiadczenie z art117ust4Pzp
07_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 5 do SWZ_Zobowiązanie do udostepnienia zasobow
08_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 7 do SWZ_Wykaz uslug
09_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 8 do SWZ_Wykaz członkow Zespolu Interdycyplinarnego
10_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 9 do SWZ_Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej
11_Quantum_Aplikacja_Załącznik nr 10 do SWZ_Oswiadczenie o aktualnosci informacji

=====================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 08-01-2022:
2022-01-08_Quantum_Zapytanie o wycenę_Aplikacja_IT
2022-01-08_QUANTUM_APLIKACJA_szacowanie_zapytanie_IT_opis
2022-01-08_Quantum_Zapytanie o wycenę_Załącznik nr 2_Aplikacja_formularz_cena   Word
2022-01-08_Quantum_Zapytanie o wycenę_Załącznik nr 2_Aplikacja_formularz_cena   PDF

=====================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach ogłoszenia z dnia 30-12-2021:
Zwiększenie konkurencyjności firmy Quantum Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji w obszarze technologii poprawiających jakość życia.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86578?sekcja=ogloszenie

======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 29-12-2021:
2021-12-29_Zapytanie_o_wycenę_aplikacja_zapytanie
2021-12-29_Zapytanie_o_wycenę_aplikacja_opis
2021-12-29_Zapytanie_o_wycenę_aplikacja_formularz_cenowy

======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 27-12-2021:

2021-12-27_Zapytanie_o_wycenę_zarządzanie projektem_01_zapytanie
2021-12-27_Zapytanie_o_wycenę_zarządzanie projektem_01_opis
2021-12-27_Zapytanie_o_wycenę_zarządzanie projektem_01_formularz_cenowy

======================================================================
Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 2019-10-01:
numer 1
numer 2
numer 3 – wycofano zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 2019-07-08_Zapytanie ofertowe numer 1 Australia
b) 2019-07-08_Zapytanie ofertowe numer 2 Indie
c) 2019-07-08_Zapytanie ofertowe numer 3 ZEA

 ======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 01_zapytanie ofertowe 1 1.4Bab RPOWD 18
b) 01_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 1 1.4Bab RPOWD 18
c) 01_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 1 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 02_zapytanie ofertowe 2 1.4Bab RPOWD 18
b) 02_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 2 1.4Bab RPOWD 18
c) 02_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 2 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 03_zapytanie ofertowe 3 1.4Bab RPOWD 18
b) 03_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 3 1.4Bab RPOWD 18
c) 03_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 3 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 04_zapytanie ofertowe 4 1.4Bab RPOWD 18
b) 04_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 4 1.4Bab RPOWD 18
c) 04_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 4 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) Zapytanie ofertowe nr_1-1_4_A drBarbara PL
b) Załącznik nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego dr Barbara PL
c) wybór –  wyniki nr_1-1_4_A drBarbara PL

Polecamy system  FAKTURAWNIA.PL

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 08-01-2022:

2022-01-08_Quantum_Zapytanie o wycenę_Aplikacja_IT 
2022-01-08_QUANTUM_APLIKACJA_szacowanie_zapytanie_IT_opis
2022-01-08_Quantum_Zapytanie o wycenę_Załącznik nr 2_Aplikacja_formularz_cena =====================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach ogłoszenia z dnia 30-12-2021:
Zwiększenie konkurencyjności firmy Quantum Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji w obszarze technologii poprawiających jakość życia.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86578?sekcja=ogloszenie 

======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 29-12-2021:
2021-12-29_Zapytanie_o_wycenę_aplikacja_zapytanie
2021-12-29_Zapytanie_o_wycenę_aplikacja_opis
2021-12-29_Zapytanie_o_wycenę_aplikacja_formularz_cenowy

======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 27-12-2021:

2021-12-27_Zapytanie_o_wycenę_zarządzanie projektem_01_zapytanie
2021-12-27_Zapytanie_o_wycenę_zarządzanie projektem_01_opis
2021-12-27_Zapytanie_o_wycenę_zarządzanie projektem_01_formularz_cenowy

======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 2019-07-08_Zapytanie ofertowe numer 1 Australia
b) 2019-07-08_Zapytanie ofertowe numer 2 Indie
c) 2019-07-08_Zapytanie ofertowe numer 3 ZEA

 ======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 01_zapytanie ofertowe 1 1.4Bab RPOWD 18
b) 01_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 1 1.4Bab RPOWD 18
c) 01_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 1 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 02_zapytanie ofertowe 2 1.4Bab RPOWD 18
b) 02_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 2 1.4Bab RPOWD 18
c) 02_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 2 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 03_zapytanie ofertowe 3 1.4Bab RPOWD 18
b) 03_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 3 1.4Bab RPOWD 18
c) 03_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 3 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 04_zapytanie ofertowe 4 1.4Bab RPOWD 18
b) 04_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 4 1.4Bab RPOWD 18
c) 04_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 4 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) Zapytanie ofertowe nr_1-1_4_A drBarbara PL
b) Załącznik nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego dr Barbara PL
c) wybór –  wyniki nr_1-1_4_A drBarbara PL

Polecamy system  FAKTURAWNIA.PL

2022-01-08_Quantum_Zapytanie o wycenę_Załącznik nr 2_Aplikacja_formularz_cena

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 08-01-2022:

2022-01-08_Quantum_Zapytanie o wycenę_Aplikacja_IT 
2022-01-08_QUANTUM_APLIKACJA_szacowanie_zapytanie_IT_opis
2022-01-08_Quantum_Zapytanie o wycenę_Załącznik nr 2_Aplikacja_formularz_cena  Word

=====================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach ogłoszenia z dnia 30-12-2021:
Zwiększenie konkurencyjności firmy Quantum Sp. z o. o. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji w obszarze technologii poprawiających jakość życia.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/86578?sekcja=ogloszenie 

======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 29-12-2021:
2021-12-29_Zapytanie_o_wycenę_aplikacja_zapytanie
2021-12-29_Zapytanie_o_wycenę_aplikacja_opis
2021-12-29_Zapytanie_o_wycenę_aplikacja_formularz_cenowy

======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania z dnia 27-12-2021:

2021-12-27_Zapytanie_o_wycenę_zarządzanie projektem_01_zapytanie
2021-12-27_Zapytanie_o_wycenę_zarządzanie projektem_01_opis
2021-12-27_Zapytanie_o_wycenę_zarządzanie projektem_01_formularz_cenowy

======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 2019-07-08_Zapytanie ofertowe numer 1 Australia
b) 2019-07-08_Zapytanie ofertowe numer 2 Indie
c) 2019-07-08_Zapytanie ofertowe numer 3 ZEA

 ======================================================================

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 01_zapytanie ofertowe 1 1.4Bab RPOWD 18
b) 01_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 1 1.4Bab RPOWD 18
c) 01_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 1 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 02_zapytanie ofertowe 2 1.4Bab RPOWD 18
b) 02_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 2 1.4Bab RPOWD 18
c) 02_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 2 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 03_zapytanie ofertowe 3 1.4Bab RPOWD 18
b) 03_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 3 1.4Bab RPOWD 18
c) 03_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 3 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 04_zapytanie ofertowe 4 1.4Bab RPOWD 18
b) 04_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 4 1.4Bab RPOWD 18
c) 04_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 4 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) Zapytanie ofertowe nr_1-1_4_A drBarbara PL
b) Załącznik nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego dr Barbara PL
c) wybór –  wyniki nr_1-1_4_A drBarbara PL

Polecamy system  FAKTURAWNIA.PL


Quantum Sp. z o.o.realizuje projekt dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Nazwa programu: Program Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje Poddziałanie 19.1.3Technologie poprawiające jakość życia – Welfare andhealthtechnologies

Nazwa projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Quantum Sp. z o.o. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji w obszarze technologii poprawiających jakość życia”.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacji w postaci aplikacji zdrowotnej, przeznaczonej do monitoringu zdrowia, spersonalizowanych diet ićwiczeń niezbędnych przy chorobach osób starszych.

DOFINANSOWANIE: 549 766,06 EUR
CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 5 454 101,95 PLN

Dołącz do nas i rozwiń swój biznes

Masz pytania?
Nie wahaj się i napisz do nas!

NIP: 7792414843 | Regon: 302481715 | KRS: 0000470659
Kapitał zakładowy w pełni opłacony: 150.000 PLN

Siedziba spółki

ul.Obornicka 330
60-129 Poznań PL

Oddział R&D

ul. Wita Stwosza 16
50-148 Wrocław PL

Quantum Sp. z o.o.

ul.Obornicka 330
60-129 Poznań PL