DOTACJE

Quantum Sp. z.o.o zrealizowała w okresie 2019-2022 projekt pn. Ekspansja aplikacji dr Barbara na rynek INDII w ramach programu POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu było pozyskanie wiedzy eksperckiej na temat wprowadzania produktów w postaci rozwiązania technologicznego (IT aplikacja mobilna) na rynek INDII. Opracowano strategię ekspansji na rynek indyjski w ramach etapu krajowego, a następnie wdrażano jej realizację w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej aplikacji dr Barbara dostosowanej do realiów rynku indyjskiego.
Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN

Quantum Sp. z.o.o zrealizowała w okresie 2019-2022 projekt pn. Ekspansja aplikacji dr Barbara na rynek AUSTRALII w ramach programu POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu było pozyskanie wiedzy eksperckiej na temat wprowadzania produktów w postaci rozwiązania technologicznego (IT aplikacja mobilna) na rynek AUSTRALII. Opracowano strategię ekspansji na rynek indyjski w ramach etapu krajowego, a następnie wdrażano jej realizację w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej aplikacji dr Barbara dostosowanej do realiów rynku indyjskiego.
Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN.