Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 01_zapytanie ofertowe 1 1.4Bab RPOWD 18
b) 01_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 1 1.4Bab RPOWD 18
c) 01_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 1 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 02_zapytanie ofertowe 2 1.4Bab RPOWD 18
b) 02_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 2 1.4Bab RPOWD 18
c) 02_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 2 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 03_zapytanie ofertowe 3 1.4Bab RPOWD 18
b) 03_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 3 1.4Bab RPOWD 18
c) 03_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 3 1.4Bab RPOWD2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) 04_zapytanie ofertowe 4 1.4Bab RPOWD 18
b) 04_zalacznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego 4 1.4Bab RPOWD 18
c) 04_notatka wyboru oferenta zapytanie nr 4 1.4Bab RPOWD2018

 

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania:
a) Zapytanie ofertowe nr_1-1_4_A drBarbara PL
b) Załącznik nr 2 i nr 3 do zapytania ofertowego dr Barbara PL
c) wybór –  wyniki nr_1-1_4_A drBarbara PL

 

 

 

Polecamy system  FAKTURAWNIA.PL